اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

نوشتار

آیین های ژاپنی « ستسوبون » یا مرزبندی زمستان و بهار

سراپي چيست؟!

نگاهی به پیشینه پیوندهای ایران و ژاپن

آغاز سال نو در ژاپن

جشن های ژاپنی : تاناباتا

نگاهی به خانه هاي ژاپني

درآمدی بر بازاریابی فرش

نگاهی به آیین های کهن و فرهنگی ژاپن ( اوبون )

هنر طراحي قالي گرفتار مشكلي ديگر؛

روز کودک در ژاپن

آیا فرش ماشینی رقیب فرش دستباف است ؟

بازمانده یی از دودمان ساسانیان در ژاپن

نگاهی به پیشینه قالیبافی در ایران